Игри

Информация за страница Богослов

       Богослов, освен че е професия от духовен характер, също така е име на едно от известните села в област Кюстендил. Следователно населеното място се намира в западната част на страната, на около пет километра разстояние от областния град в посока югозапад. Няма как при такава близост да няма връзка и с планината Осогово, като климатът въпреки това не е изцяло планински, а по-скоро умерен и континентален. Селото се състои от няколко отделни махали, които в по-големите градове биха могли да минат и за квартали. След продължителни преминавания от една територия в друга от гледна точка на административните граници на селото, то най-накрая от 1971-ва година се води изцяло под юрисдикцията на кюстендилската околия. Тенденцията за намаляване на населението през годините е все по-очевидна, като за последно през 2010-та година са отчетени 378 жители, живеещи там. Най-много са жителите през 1946-та година, като по тогавашните данни живеят 800 човека.

       Не могат да се посочат с точност датата и годината на възникването на село Богослов, въпреки че историята му започва още от епохата на античността. Свидетелство за това са направените в района разкопки от археологическо естество, при които са намерени останки от селище от късноантичния период. Грамагье е име на една от местностите, в която се счита, че селото се е разполагало в миналото. Но на сегашното си място то се озовава по-скоро по принуда, а не по собствено желание на местните жители. Самите османски власти прилагат тука политиката си на принудителност и то с един важен аргумент предвид. На мястото, на което преди се намира селото, се стига до често замръзване на тръбите през зимата. А тези тръби отговарят за снабдяването с вода на цялата околия. Името на селото се споменава иначе и в още по-ранен период от българската история  и по-точно с управлението на цар Петър. По негово време възниква учението на поп Богомил, иначе Петър е син на Симеон 1-и, при когото постигаме своя Златен век. Чешмеджийството е силно застъпено по време на османците, като според тогавашните стандарти тези жители имат стату на привилегирована рая за сметка на обикновените хора.

       В замяна на поддръжката на градските водопроводи, жителите от Богослов получават освобождение от куп тежки и иначе непосилни данъци. Така например от тях не се изисква поземлен данък, но има още един негатив от всичко това. Именно на водоподдръжниците не се позволява отгеждането на домашни свине, защото тези животни, както добре знаем, са в състояние да нанасят сериозни замърсявания. 46 е броят на домакинствата, а на жителите е 632 през 1866-та година, малко преди страната ни да узрее за борбите от църковен и освободителен характер. През 1893-та година, когато страната вече е освободена, за местното население основният поминък си остава селското стопанство. То се специализира в отглеждането на лук и картофи. Домашните занаяти също получават добра почва за развитие, а отделно от това функционират и две на брой воденици. Има също така сериозен напредък в добиването на дървен материал, който винаги е ценен за селата и по-големите градове.

eXTReMe Tracker